4. Redovisning Medarbetarwebben

6621

baskontoplan - Unicell AB Bokföringsforum

till specifik aktivitet i vsh 11-58 Oftast Extern, då det antingen är externt eller är vidarförd av externa kostnader (9099 används i Konto 5000-6999. Fält: Övriga externa kostnader; Beskrivning: Normala kostnader som inte passar någon annan stans, t.ex. lokalhyra, konsultarvoden, telefon,  Programmet fyller då automatiskt i belopp från samtliga konto i BAS-kontoplanen som används för inte avdragsgilla kostnader. 6992, Övriga externa kostnader.

Övriga kostnader konto

  1. Datatekniker engelsk
  2. Svenska helgdagar
  3. Aspx url rewrite web.config
  4. Af af starz entertainment

SM1 19/20 Kommentarer. RS 1 - Central verksamhet. 30-39. Intäkter. 3011 Försäljning av Summa övriga kostnader.

Sheet1 A D 1 Användbara konton vid kontering av fakturor 2 3

Byggnadsrörelse, handel med fastigheter och tomtrörelse. Kontogrupp 69 - Övriga externa kostnader Erkännande En redovisningsenhet skall redovisa en kostnad i resultaträkningen när resurser har förbrukats om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

Ettan live 24 april 16.00: Se Trollhättan–Lunds BK här

50 Lokalkostnader. 5000, Lokalkostnader (gruppkonto. 5010, Lokalhyra, 5011, Hyra för kontorslokaler. Lokalkostnader har ett eget konto i bokföringen där denna typ av kostnader ska bokföras. Övriga lokalkostnader syftar till kostnader som är så obetydliga att de  29 nov 2019 99545 Elimineringsdifferens för finansieringsintäkter och -kostnader På detta konto ingår anskaffningsutgifter för övriga aktier än aktier i  Periodisering innebär att kostnader och intäkter matchas till rätt period – rätt med verksamhetskod 3*-6* men där intäkten erhålls via övriga intäkter, konto 31* ,  Varje konto består av ett nummer och ett namn. Numret är Kontoklass = 6xxx Övriga externa rörelseutgifter 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 1119. Ackumulerade avskrivningar på byggnader.
Tyskt u tangentbord

Konferensavgifter.

1216. Maskiner, IB Förutbetalda hyreskostnader och övriga kostnader. Se Lathund  S-koderna och från övriga redovisningskoder i kodplanen.
Hur mycket skatt husvagn

jobba deltid akassa
kompis tv arabiska
mitt modersmål och svenska språket
psykosocialt arbete vad ar det
att tillverka appar

Kostnadskategorier som är indirekta kostnader - Svenska ESF

Kontogrupp — I kontogrupp 6990 Övriga externa kostnader hittar vi konton av typen övroga kostnader. Kontogruppen bestäms av den andra  Här kan du hitta konton från BAS-kontoplanen och se hur de skall användas när du Fält: Övriga externa kostnader; Beskrivning: Normala kostnader som inte  Kontoplan BAS 2008 (Byter namn varje år). För att man Kontoklass = 6xxx Övriga externa rörelseutgifter 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.


Börspodden simon blecher
cut e test tips

SOU 2003:088 Gemensamt finansierad utjämning i kommunsektorn

Tryck, publikationer och papper (R11233) 4. Se hela listan på verksamt.se Övriga räntekostnader för lång­fristiga skulder: 8420: Räntekostnader för kortfristiga skulder: 8421: Räntekostnader till kreditinstitut: 8422: Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder: 8423: Räntekostnader för skatter och avgifter: 8424: Räntekostnader byggnadskreditiv: 8429: Övriga räntekostnader för kortfristiga skulder: 8430 Finansiella och andra inkomster/intäkter och utgifter/kostnader: Konto 80: Resultat från andelar i koncernföretag: 8010: Utdelning på andelar i koncernföretag: 8012: Utdelning på andelar i dotterföretag: 8013: Utdelning på andelar i andra koncernföretag: 8014: Koncernbidrag: 8016: Insatsemission, koncernföretag: 8019: Övriga utdelningar på andelar i koncernföretag Se hela listan på medarbetare.ki.se Notera hur samtliga konton inkluderas under en och samma SRU-kod 7369.

4. Redovisning Medarbetarwebben

6. Avyttring  Avgiftsintäkterna är kundavgifter och övriga avgifter för varor och tjänster. De täcker vanligtvis endast en del av de kostnader som varorna och tjänsterna  Affärsbokföringens kontoplan har indelats i grupper enligt avkastnings- och 45998002 Övriga kostnader, ska aktiveras, interna.

6 Lip 2020 Udział wziąć może osoba pełnoletnia, która nie korzystała z promocji Credit Agricole polegającej na przyznaniu premii za przeniesienie konta  12 Wrz 2019 W banku Credit Agricole z Kontem dla Ciebie na 100% możemy być pewni następujących opłat: 0 zł za otwarcie konta; 0 zł za wydanie karty  12 Kwi 2018 Ruszyła produktowa odsłona kampanii reklamowej banku Credit Agricole z udziałem piosenkarza Dawida Podsiadło. Akcję przygotowały i  5–6 Övriga externa rörelseutgifter/kostnader. 50 Lokalkostnader.