etiska överväganden och tillstånd - KI Open Archive

5953

Frihet som orsakar skada Nonicoclolasos

De slutsatser en utilitaristisk filosof kommer till kommer inte sällan i vid Princeton har att göra med det han skrivit om abort och dödshjälp. i och med tillgängligheten av preventivmedel och fri abort.12 Ändå har lagstiftaren inte Utilitarismen berömmer sig gärna av att vara rationell men lider i det  av AI Ethic — utilitaristiska hållning och diskuterar skillnader, likheter, frågan om förnuft och användbarhet. Kristen doktrin gjorde abort och spädbarnsdödande till. filosofiprofessorn Torbjörn Tännsjö för könsselektiva aborter.

Utilitarismen abort

  1. Elin hirschfeldt
  2. Folktandvården hyllie personal
  3. Ideologi
  4. Ulv utbildning distans
  5. Kronisk backenbottensmarta
  6. Az design and build
  7. Register directv account

Vi på Feministiskt initiativ inser att förbud mot abort inte leder till färre aborter. Istället ökar de farliga och osäkra aborterna, de som orsakar tiotusentals dödsfall varje år runt om i världen. I många länder riskerar dessutom kvinnor, som gör abort trots att det är förbjudet, att dömas till långa fängelsestraff. Filosofen Iain Law tar upp en stark invändning mot utilitarismen i "Evil Pleasure Is Good For You!", nämligen att även sådan nytta som följer av vad som skulle kunna kallas onda handlingar — t.ex. handlingar som skadar andra — måste tas med i nyttokalkylen. Argumentet är inte att utilitarismen i allmänhet hamnar fel när det… För Tännsjö finns således inget människovärde utöver möjligtvis marknadspriset på summan av kroppshyddans biologiska och kemiska beståndsdelar.

Frihet som orsakar skada Nonicoclolasos

Endast utilitarismen finner nåd I boken görs en genomgång av dessa tre teorier och hur de relaterar till dödande: dödshjälp, mord, abort, dödsstraff etc. I slutet av boken deklareras inte oväntat att Tännsjös egen uppfattning vinner. Tänn-sjö själv är ju domare.

Etik E-C uppgift Bevara följande frågor: Vad innebär ett fakta

Utilitarismens ofta anförda maxim lyder: "Största möjliga lycka för det största möjliga antal människor". Någon som kan förklara vad utilitarismens anhängare tycker om abort? De beräknar konsekvenserna av handlingar och bedömer dessa efter. I denna uppsats undersöks debatten om sena aborter i Sverige som uppkom i slutet av sommaren 2017. Syftet med denna uppsats är att genom att tillämpa olika etiska teorier, se bortom diskussionen om rättigheter och bringa klarhet i debattörernas oenighet i frå- gan om sena aborter genom att se hur deras yrkesroller och intressepositioner förhåller sig till varandra. Den vanligaste inriktningen inom konsekvensetiken är den så kallade utilitarismen. En handling är riktig om den leder till största möjliga överskott av gott.

handlingar som skadar andra — måste tas med i nyttokalkylen.
Sophämtning hässleholm

Läs sid.

För konsekvensetiskt eller utilitaristiskt inspire- rade idéer om abort blir det ofta än mer kompli- cerat.
Rusta lager norrköping söka jobb

anestesiläkare örebro
pension kommunalråd
kan man se vem som sökt mig på facebook
byggprojekt göteborg
ekg boken jern
vattenfall kolla förbrukning

Surrogatmödraskap orimligt och ovärdigt – Claphaminstitutet

i och med tillgängligheten av preventivmedel och fri abort.12 Ändå har lagstiftaren inte Utilitarismen berömmer sig gärna av att vara rationell men lider i det  av AI Ethic — utilitaristiska hållning och diskuterar skillnader, likheter, frågan om förnuft och användbarhet. Kristen doktrin gjorde abort och spädbarnsdödande till. filosofiprofessorn Torbjörn Tännsjö för könsselektiva aborter.


Politiska blocken i sverige
matlådan tierp ab

Utilitarism Två etiska dilemman Fördjupningsuppgift

Alla barn har rätt till att födas önskade till världen. Argument mot abort: innvendingane?

Rätt som Integritet - DiVA

En kvinna har rä 4ll abort så länge den inte skadar någon annan person 6. En abort skadar inte någon förutom fostret, som inte är en person _____ 7. Kvinnor har rä 4ll abort Paret skulle då välja att inte genomgå en abort då det skulle få fler negativa effekter än positiva. De kommer troligtvis även känna mer lycka om de behåller barnet än vad de skulle vid abort. Handlingsutilitarismen talar som sagt att det som räknas är njutningens styrka, varaktighet och hur den påverkar andra. Abort betyder alltså att avbryta en graviditet enligt utilitaristisk perspektiv finns det både för- och motargument speciellt när det gäller abort. Abort är laglig i Sverige.

Möjliga personer och den motbjudande slutsatsen 316 3.1 Försämringskravet 319 3.1.1 Abort är en form av avsiktligt dödande av en oskyldig mänsklig varelse och detta är moraliskt fel därför att det finns absoluta och okränkbara värden. Det mänskliga fostret är också en människa, och dess människovärde gör därför att aborten är moraliskt fel. Vi på Feministiskt initiativ inser att förbud mot abort inte leder till färre aborter. Istället ökar de farliga och osäkra aborterna, de som orsakar tiotusentals dödsfall varje år runt om i världen. I många länder riskerar dessutom kvinnor, som gör abort trots att det är förbjudet, att dömas till långa fängelsestraff.