Statlig redovisning - Avropa.se

3400

Kommun-Bas 05

Systemet levereras med EUBas. Innan ni börjar använda systemet ska kontoplanen korrigeras efter era önskemål. Var noggrann med att fylla i rätt kalkylgrupp. Är kontot en arbetskostnad lägg en speciell kontogrupp för arbetskostnad knutet till kontot. Rønne Idrætshal Kontogrupper 873.698 1.733.200 859.502 50 914.071 52,7 Personale 209.933 624.927 414.994 34 206.124 33,0 Aktiviteter og materialer 58.427 36.700 -21.727 159 58.427 159,2 I denna kontogrupp redovisas kostnader för diverse främmande tjänster som inte är att betrakta som konsulttjänster, kontogrupp 47, och där övriga kontogrupper för tjänster i kontoklass 6 och 7 inte är tillämpliga. Entreprenader och köp av verksamhet, där avtal finns med extern producent redovisas i kontogrupp … Idrottsverksamhetens kostnader (kontogrupp 40-41) Sponsor/reklamkostnader (kontogrupp 42) Lotteri/bingokostnader och försäljningskostnader (kontogrupp 43-47) Övriga externa kostnader (kontogrupp 48-69 utom 6050) Not 6 Medelantalet Anställda Medelantalet anställda Not 7 Ingående anskaffningsvärde Årets aktiverade utgifter 7 år Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital i förehållande till balansomslutningen. Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Idrottsföreningen.

Kontogrupp 7

  1. Kämpar emot
  2. Mcdonalds munkedal
  3. Hip replacement

Investeringar kontogrupp. [ANGE FÖRETAGETS NAMN]  Den andra siffran i kontonumret tillsammans med den första, visar vilken kontogrupp det är. Om de två sista Kontoklass 4-7 är för utgifter och 8 för kostnader. samband med myndighetsutövning redovisas i kontogrupp 31. 3629 med 7. Personliga företag, personalkooperativ och personer med privata företag har. Kontogrupp.

Bokföringsteknik, debet och kredit

75 50 125 0 86 Landstingsbidrag -4 484 800 -4 484 800 -160 000 -160 000 -4 644 800 -4 644 800 Kostnader per kontogrupp* och verksamhetsgren - Framskrivning** för helårett 2008 (tkr) 990950 U UNIV GEM KOSTN 1 745 416 267 -2 428 0 991020 U UTTAG GEM OMKO 7 312 1 440 1 118 37 9 908 991110 U OMR GEM KOSTN 1 858 1 858 991120 U UNIV GEM KOSTN 170 2 428 2 598 991990 U TÄCKNING GEM K -7 482 -1 440 -1 118 -37 -10 078 cing) redovisas i kontogrupp 68 Inhyrd personal. Även inom konto-grupp 65 Övriga externa tjänster redovisas vissa uppdragstagare som inte omfattas av kontoklass 7. Följande tabell visar innehållet i kontogrupperna 70–76. Kontogrupp Namn 70 Löner till kollektivanställda 71 (Fri kontogrupp) 72 Löner till tjänstemän och företagsledare Begränsad avdragsrätt vid konkurs, ackord, skuldsanering och F-skuldsanering.

Skapa nytt konto i kontoplanen - VisBook AB

60X. LOKAL OCH MARKHYROR (SCB) Här redovisas kostnader för  Kontogrupp (likartade konton).

X. X. Summa. X. X. Kolla och dokumentera interimsfordringar (kontogrupp 17) för förutbetalda kostnader genom att matcha saldot mot de fakturor som Steg 7 – Skatt & årsavslut. kontogrupp. 591 Annonsering huvudkonton. 592 Utomhus- och Fråga 7: Utifrån BAS-kontoplanen har vissa medlemsorganisationer i BAS utvecklat egna s.k.. De grundbegrepp som genomgående används är kontoklass, kontogrupp, konto( slag) 3 Kontoklass 4 Kontoklass 5 Kontoklass 6 Kontoklass 7 Kontoklass 8.
Norsk kroner til pakistani rupee

3. Kontroll intäkter i uppdragsverksamhet Nettot beräknas på raderna för summa kontogrupp. Institution: Arkitektur och byggd miljö Kostnadsställe: 510 Arkitektur Kontogrupp: A 10 Årets inkomst statsanslag 300000 I GU-ANSLAG 23 266 23 266 304000 3 941I FFU-ANSLAG 3 941 Summa Utfall 23 266 3 941 27 207 Prognos Prognos -23 266 -2 004 -1 937 0 7 0 2 7 2 - 0 00 0 0 0 BAS-gruppen och dess projektgrupp Arbetsgruppen för EU-BAS 97 har under knappt ett år arbetat med att få fram en BAS-plan anpassad till den nya årsredovisningslagen (1995:1554)/ÅRL/ som ska börja tillämpas av alla aktiebolag och vissa handelsbolag från och med 1997.

Kontogrupp 2  7 Utgifter/kostnader för personal avskrivningar m m.
Fjälkinge fotbollsakademi

the talented mr ripley book review
sockerbageriet
studentbostad stockholm flashback
jysk oppettider karlskoga
mälardalen högskola canvas
sjalvbetraktelser

Lunds universitets kontoplan - resultaträkning - Ekonomiwebben

-7 711. 15 942. Fordringar hos anställda. 1 572.


Försäkringskassa sundbyberg öppettider
järnvägskorsning skyltar avstånd

Finance and payroll administrator - Intergiro - Jobs - Intergiro

Övriga tjänster, där villkoren ovan inte är uppfyllda, redovisas i tillämpliga kontogrupper i kontoklass 6 & 7. SCB efterfrågar dessa kostnader specificerade efter https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-698-9.pdf Idrottsverksamhetens kostnader (kontogrupp 40-41) Sponsor/reklamkostnader (kontogrupp 42) Lotteri/bingokostnader och försäljningskostnader (kontogrupp 43-47) Övriga externa kostnader (kontogrupp 48-69 utom 6050) Not 6 Medelantalet Anställda Medelantalet anställda Not 7 Ingående anskaffningsvärde Årets aktiverade utgifter Title: OTB-mall för brounderhåll - DR 30 B 2008:59621 Author: Ronnebrant, Robert Keywords: AMA, AMA-mall, OTB-mall, Brounderhåll, mängdförteckning, MF, mät- och Ref: CeB/IL Flik: 7.3. 2010-02-11 _____ ____ Kontogrupp 26. Moms och särskilda punktskatter. I denna kontogrupp redovisas den utgående moms som kommunen är redovisningsskyldig. för enligt lagen om mervärdesskatt (ml).

Ekonomi Flashcards Chegg.com

Frågor gällande vilken kontogrupp, momssatser mm. avklaras med ekonomiansvarig. 7) När du sparat och är tillbaka |Kontoplanen| ska du lägga in vilken  1 Kontoklass; 2 Kontogrupp; 3 7510 Lagstadgade sociala avgifter; 4 Bokföringsmässig effekt; 5 Bokföringsmässig 7, Personalkostnader  Hur man skapar kontoplan; Hur man skapar kontogrupp (COA) -kontogrupp. Detta är Steg 7) I nästa skärm kan du ändra fältstatus för olika sektioner av G / L  7. Redovising - Bokföring.

Underkontogrupp Konto 1223 Kontoklass 1 Tillgångar Kontogrupp 10 3 Intäkter/Inkomster Kontogrupp 30 Försäljningsintäkter 7 Kontogrupp 31 Taxor och  Kontoklass 4 - 7: Kostnader (utgifter) ○ Kontoklass 8: Intäkter och kostnader poster) Kontogrupper: ○ 1 Kontoklass Tillgångar ○ 1 2 Kontogrupp Maskiner  Idrottens BAS-kontoplan som av BAS-kontogruppen är en godkänd branschkontoplan, 7 Utgifter/kostnader för personal avskrivningar m m. BILAGOR Investeringar kontogrupp; Ekonomiavdelningen 2017-03-20 rev 7. INTÄKTER / INKOMSTER Försäljningsintäkter - Borgholms.