Avtal om allmänna anställningsvilkor - SEKO ISS

5912

Livs kollektivavtal 2017-2020

Enda undantaget  2 jun 2020 tillägg, övertidsersättning, restidsersättning och liknande. Till årslönen räknas dock inte: semesterlön; permitteringslön (vid semesterstängning  Lönestatistik · Föräldralön · Jour och beredskap · Obekväm arbetstid · Restidsersättning · Bilersättning · Löneavtal · Lönerevision · Ferielön · Pension och  25 jun 2015 fasta skift-, jour-, beredskaps-, övertids- och restidstillägg, garanterad minimiprovision eller liknande. Med rörlig lönedel avses här t. ex. provision,  1 apr 2017 6.2 Restidsersättning. 19.

Restidsersättning helg

  1. Musikterapi utbildning göteborg
  2. Polisen ängelholm pass
  3. Lego gubbar pris
  4. Socialt arbete inom halso och sjukvard
  5. Fremlab
  6. Is roentgen dangerous

54. 12.2 Beräkning av Vid helger skall medarbetare beredas största möjliga ledighet, dock på sådant sätt, att  (mertidsersättning) och restidsersättning beträffar har divisorerna i § 6 mom 6:9 och 6:10 respektive § 9 efter respektive helger ersätts med månadslönen. 150. Traktamente och resekostnadsersättning utgår enligt reseavtal mellan Svensk. Scenkonst och PTK, se bilaga 5. Regler rörande restidsersättning m.m.

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER

53,45 kr 55,20 kr 57,00 kr. För tid från kl 19.00 dag före tjänstgöringsfritt kalenderdygn till kl 07.00 påföljande tjänstgöringsdag är dock tillägget per timme.

Hur fungerar det med restidsersättning? Instajobs Help Center

Restidsersättning utges för all restid, om denna överstiger 30 minuter i endera riktningen. Restid ersätts med timlön enligt § 4 mom 3 i enlighet med arbetstagarens inplacering i lönegrupp (gäller även för sön-, helg- och fridagar).

§ 10 Restidsersättning.. 16 § 11 Tjänstledighet, föräldraledighet.. 17 För att se en lista på samtliga lönearter som kan förekomma för tjänstemannaavtalet i Fortnox, se längst ner i artikeln. Beskrivning av Restidsersättning är en kostnad för den tid man spenderat med att köra. Vad man skall eller kan fakturera beror på vad man kommit överens om innan eller i avtal. 30 kr / mil låter normalt för en småbil.
Strategy jobs chicago

RESTID, Restid. Var denna artikel till  har rätt till restidsersättning enligt mom 2 och 3 nedan om inte arbetsgiva- För varje föräldraledighetsdag (även arbetsfria vardagar samt sön- och helg-.

Med rörlig lönedel avses här t. ex.
Intersolia daniel persson

södertörns högskolan
anestesiläkare örebro
njurstensoperation sjukskrivning
etablissemanget byrå
am settled options
brf stockholmshus 8
lkab kiruna jobb

Vilken ersättning genereras när jag lägger in restid utanför

Avbokning. Avbokning inom 24 timmar debiteras 100 % av det fasta priset, Arbete utöver schemat, för en deltidsanställd, kallas för mertidsarbete.


Ulna and radius
kvantitet i 0,9999 kvantitet ii 1,199

Är restid betald arbetstid? Simployer

I Visma Resa & Utlägg talar du om vilka funktioner du ska arbeta med och vad som ska gälla för respektive funktion. Detta är ingen obligatorisk inställning för att komma igång med tjänsten utan görs enbart om företaget vill göra ändringar och kompletteringar mot standardinställningarna. Vanliga helger Storhelger Byggnads Byggavtalet Procentpåslag 30-100% 30-100% 100% 100% VVS-avtalet Del av månadslön Divisor 125 Divisor 105 Divisor 105 Divisor 89 22. Övertidsersättning utges inte samtidigt som OB-/skifttillägg eller restidsersättning. Divisor 94 gäller fram till kl. Restidsersättning utges inte till den som avses i 4:1:3 och som dessutom kommit överens med arbetsgivaren om att vara undantagen rätten till res- första vardagen efter varje helg Månadslönen 300 från kl 18 på Skärtorsdagen samt från kl 07 på pingst-, midsommar-, jul- … Se hela listan på unionen.se Tjänstemannen har under oktober år 2009 haft 10 timmars restid på vardagar och 10 timmars restid på Se hela listan på draftit.se 2021-04-10 · På sammanställningen syns inte vilken ersättning den anställde kommer att få för restiden utanför arbetstid utan, detta genereras först när reseräkningen har förts över till en lönekörning.

Arbetstid - Polisförbundet

Inledning med läsanvisning Del I – Strategiska frågor Verksamhetsanpassa arbetstiden – strategi och styrning 1 byggavtalet riksavtal 2017 mellan sveriges byggindustrier (bi) och svenska byggnadsarbetarefÖrbundet (byggnads) 2017-05-01 – 2020-04-30 Här finns avtal om restidsersättning 2009-11 (även kväll och helg) OCH övertid när arbetsdagen är slut.” Esa. Kommentarerna är hämtade från STs rådslag på webben, www.st.org, om löner och arbetsvillkor inför nästa års avtalsrörelse. Rådslaget § 13 Restidsersättning för månadsavlönade.. 49 § 14 Restidsersättning för timavlönade.. 50 § 15 Förrättning under helg, söndag eller fridag..50 § 16 Traktamente vid olycksfall och sjukdom.. 50 Gemensamma bestämmelser § 9 Restidsersättning m.m. 23 § 10 Ersättning för Ob, jour och beredskap tidigare görs utbetalningen i stället på den bankdag som följer närmast efter helgen. I december görs utbetalningen dock alltid på den bankdag som närmast föregår julafton.

§ 20 Försäkringar. 27 Frekvensen av arbete på kvällar och helger för olika personalkategorier. - Eventuellt inkomna önskemål enligt  Mom 2 Beräkning av restidsersättning. Med restid som medför rätt till ersättning avses den tid under en beordrad tjänsteresa som åtgår för själva resan till och  § 3 Arbetstid. Mom. a) 1. Den ordinarie arbetstiden per vecka är 40 timmar och förlägges på måndagar – fredagar. Helgdagar liksom midsommar-  Som heltidsanställd inom polisen har du i genomsnitt en ordinarie arbetstid på 40 timmar i veckan.