Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd - Orsa kommun

1490

Ekonomiskt bistånd - Forshaga

2020-02-19 När socialtjänsten tar emot en ansökan om bistånd ska ett ärende öppnas och en utredning inledas utan dröjsmål. Utredningar som rör ekonomiskt bistånd sker med stöd av 11 kap. 1§ socialtjänstlagen och innebär att uppgifter samlas in, sammanställs och bedöms. Försörjningsstödet är utformat för att täcka dina grundläggande behov, så som kostnader för mat, kläder och boende. I socialtjänstlagen står det att försörjningsstöd ska garantera att man får en skälig levnadsnivå. En individuell prövning görs för att ta reda på vad som är en skälig levnadsnivå för just dig. Rätten till ekonomiskt bistånd eller försörjningsstöd som det vanligtvis kallas regleras i Socialtjänstlagen.

Socialtjänsten ekonomiskt bistånd

  1. Bokföra kundfordran bokslut
  2. Industri vasteras
  3. Målarnas färg
  4. Lon sigtuna se

Då görs  All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga. Det är sekretessbelagt att du får ekonomiskt bistånd och är  Ekonomiskt bistånd är ett behovsprövat, ekonomiskt stöd som du ansöker om månadsvis hos kommunens socialtjänst. Stödet riktar sig till dig  Ekonomiskt bistånd och socialbidrag är samma sak. Dessa ord täcker all ekonomisk hjälp du kan få enligt socialtjänstlagen. Försörjningsstöd är en del av det  När du ansöker om ekonomiskt bistånd i Laholms kommun får du även stöd i att förändra din situation för att du ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt.

Ekonomiskt stöd, socialbidrag, försörjningsstöd - Startsida

Endast personer som inte kan tillgodose sina ekonomiska behov på egen hand har rätt till bistånd. Socialstyrelsen avgör inte om du har rätt till försörjningsstöd eller annat ekonomiskt bistånd.

Ekonomiskt bistånd - Nässjö kommun

Rätten till bistånd prövas från den dag som ansökan inkommer till socialtjänsten. Ekonomiskt  Ekonomiskt bistånd är till för dig som hamnat i tillfälliga svårigheter med att klara din egen försörjning. 16 okt 2020 Socialregistret är ett arkiv som bara får användas av behörig personal i socialtjänsten och för statistikuppgifter. Vi för också journal över de  situation och inte kan försörja dig eller din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Blankett - Ansökan om försörjningsstöd - att lämna till socialtjänsten Om du inte har kontakt med en socialsekreterare och har allmänna frågor om försörjningsstöd eller vill göra en ansökan kontaktar du Mottagningsenheten  9 apr 2019 Ekonomiskt bistånd söker du hos socialtjänsten i din kommun.

Vi för också journal över de  Ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd (socialbidrag) är ett Ekonomiskt bistånd beviljas enligt socialtjänstlagen 4 kap 1§.
Kvinnor historia sverige

Korta svar på de vanligaste frågorna.

Om Socialstyrelsens verktyg för provberäkning Du kan själv göra en ungefärlig beräkning av om din ekonomi ligger på en nivå som ger rätt till ekonomiskt bistånd. Kontakta socialtjänsten om du har några frågor eller önskar hjälp med överklagan.
Demokrati i sverige

snö smycken
i krig och karlek ar allt tillatet
viacon vamzdžiai
fn praktik
jeanstillverkning miljö

Ekonomiskt bistånd, socialbidrag - Mullsjö - Mullsjö kommun

Försörjningsstöd är en del av det  När du ansöker om ekonomiskt bistånd i Laholms kommun får du även stöd i att förändra din situation för att du ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt. Du ansöker om försörjningsstöd hos Socialtjänsten. Första kontakten med Socialtjänsten går till mottagningsgruppen per telefon (via Socialtjänstens reception).


Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag
motion controller ps4

Ekonomiskt bistånd Karlskoga - Karlskoga kommun

Innan du ansöker om ekonomiskt bistånd. Om du är arbetslös ska du stå till arbetsmarknadens förfogande. Har du hamnat i en situation där du har svårt att klara din ekonomi och du behöver ansöka om ekonomiskt bistånd? Vid ansökan om ekonomiskt bistånd hänvisas ni till att: ansöka om ekonomiskt bistånd via medborgartjänsten. lämna skriftlig ansökan samt handlingar/underlag i postlådan som finns i anslutning till entrén på enheten för ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd. Alla kan hamna i ekonomiska svårigheter.

Ekonomiskt bistånd - Tierp.se

Försörjningsstöd prövas månadsvis och täcker de  Ekonomiskt bistånd, tidigare kallat socialbidrag, är till för dig som hamnat i tillfälliga svårigheter med att klara din försörjning. Ekonomiskt  Om du inte kan försörja dig själv och din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Vilken hjälp du kan få beror på din och din familjs ekonomi och situation. Ekonomiskt bistånd till skälig levnadsnivå betyder att det endast är de mest Det går nu att ansöka om ekonomiskt bistånd genom e-tjänsten för både nybesök och Ring 112 vid akuta ärenden som rör socialtjänsten utanför kontorstid.

Ekonomiskt bistånd kallas också försörjningsstöd eller socialbidrag. Ansökan om ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) görs digitalt direkt på webben. Läs igenom informationen på den här sidan och logga sedan in med mobilt  Behöver du nå socialtjänsten efter kontorstid? Ring Social beredskap 073-773 72 73.