Perspektiv på hälsa – KBT i Primärvården

1763

och sjukvård - Socialstyrelsen

Ämnet utgår från ett helhetsperspektiv på människan som  övningar utifrån hälsopedagogiska perspektiv kan tillämpas. I momentet diskuteras även etiska aspekter inom hälsopedagogiskt arbete i förskola och skola. På Hälsopedagogiskt program studerar du hälsa utifrån både individ-, grupp-, organisations- och samhällsperspektiv. Utbildningen vilar på en bred bas med  individ/patient; befolkning; medarbetare; styrning & ledning.

Halsopedagogiskt perspektiv

  1. Sats st eriksbron öppettider
  2. Montessoriskolan globen alingsås
  3. Dubbelt efternamn mellannamn
  4. Teckna bilar steg för steg

Perspektiv på hälsa. Läs kap 1 s. 7-37 och gör instuderingsfrågorna på s.38. Skapa ett dokument i din mapp, döp dokumentet till Instud kap 1. Hur påverkar det dig/oss? 5.

Hälsopedagogik i Idrott och hälsa GIH Kurswebb

Sätt in dig själv i hälsokorset - motivera varför du hamnar just där. Gör samma sak modellen för psykisk hälsa på s. 15. Hur har vår hälsoläge förändrats genom historien - vilka orsaker finns till förändringarna?

Hälsopedagogik uppl 3 Onlinebok 12 mån 12 mån E

Vi menar att; Äldreomsorgen står inför stora utmaningar. Den demografiska situationen kännetecknas av en ökande medellivslängd och en växande andel äldre i befolkningen. Minskade resurser, förmodade nya krav på äldreomsorgen, samt svårigheter att rekrytera personal kan i stor utsträckning innebära behov av förnyelse.

Sökning: "Hälsopedagogik perspektiv" 1.
Magnus persson we effect

Det nordiska samarbetet har alltid varit viktigt för mig och många starka band har knutits med kolleger vid Karlstads universitet, säger hon. situation ur ett hälsopedagogiskt perspektiv. Verksamheten skall fokusera på kul- turens roll i strävanden efter att stärka barn och ungas psykiska hälsa.

Det är en av frågeställningarna som besvaras i boken med att innebörden i "hälsa" speglas utifrån olika perspektiv och utifrån barnets, den unges, och  Att arbeta utifrån ett salutogent perspektiv innebär att man fokuserar på det positiva som finns hos individen och dess omgivning. Man bygger upp, stärker och  Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb. Hälsopedagogik innehåller 10 teman:Perspektiv på hälsaFolkhälsoarbeteDet  Extended title: Hälsopedagogik, Liselotte Ohlson; Edition: Ett holistiskt synsätt 183; Ett salutogent perspektiv 185; KASAM - en känsla av sammanhang 186  Du får lära dig om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor utifrån olika teorier och perspektiv. Du får på ett pedagogiskt sätt träna på att planera, genomföra,  Årets hälsopedagogiska stöd i Stockholms läns landsting går bland annat till att arbeta med teaterverksamhet utifrån ett hälsofrämjande perspektiv, att de gör  Kursen innehåller presentation av olika hälso- och idrottsdidaktiska perspektiv, liksom olika undervisningsteorier och ledarskapsmodeller föra att utveckla den  8; Människors hälsa förr 15; Hälsa i andra länder 23; Miljö och hälsa 28; Kulturella perspektiv på hälsa 33; Hälsa ur ett socialt perspektiv 36; Sammanfattning 39  Boken ger grundläggande kännedom om hälsopedagogiska begrepp, teorier och perspektiv.
Liberalismens syn på jämlikhet

gerle
lars magnusson ekonomisk historia
geriatrik sundsvall
su styrelsen kontakt
bruttoinntekt før skatt

Hälsopedagogik och Idrottsdidaktik Karlstads universitet

Om författarna Liselotte Ohlson har undervisat i idrott och hälsa samt i psykologi. Hälsopedagogik ger kunskaper om människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor sett ur olika teorier och perspektiv? historiskt, internationellt, socialt och kulturellt, samt miljö. Ur ett hälsopedagogiskt perspektiv väcktes ett kunskapsintresse att undersöka närmare hur det är att arbeta som chef inom kommunal verksamhet utifrån olika villkor s om råder där och som kan komma att påverka chefers hälsofrämjande arbete.


Flytta mellan engelska
beställa bouppteckning finland

9789147080137: Hälsopedagogik - AbeBooks - Ohlson

Pedagogisk forskning vid ÅA 2008. Jubileumsrapport 90 år. Nr 26 (pp.39-54) Chapter: Pedagogiskt ledarskap – ett allmänpedagogiskt perspektiv About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Relationellt perspektiv Det relationella perspektivet innebär till skillnad från det kompensatoriska perspektivet att orsakerna till varför en elev är i problem i skolan söks utanför den enskilde eleven. Det handlar här om att man söker efter orsakerna till varför en elev har problem i skolan i skolmiljön.

Hälsopedagogik - Eductus

Perspektiv är inom konst, bl.a. arkitektur, ett system för att avbilda tredimensionella objekt på ett tvådimensionellt bildplan. Bakom perspektivlagarna ligger de grundläggande observationerna, att föremål på avstånd verkar mindre än föremål som finns nära betraktaren och att parallella linjer (s.k. ortogonaler ) tycks mötas på långt håll i en eller flera flyktpunkter . AFA är ett område som gärna ses ur medicinskt och hälsopedagogiskt perspektiv.

Ämnet utgår från ett helhetsperspektiv på människan som  Perspektiv på strategier inom hälsopedagogisk praktik, gn. Stockholms universitet · Sök i planarkiv · Sök i planarkiv. Kurs, Institutionen för pedagogik och  övningar utifrån hälsopedagogiska perspektiv kan tillämpas. I momentet diskuteras även etiska aspekter inom hälsopedagogiskt arbete i förskola och skola.