Översyn av sekretesslagstiftningen - Riksdagens öppna data

2050

Synpunkter eller klagomål på socialtjänsten och LSS IVO.se

För alla verksamheter inom välfärdsuppdraget i Uppsala kommun och Region Uppsala är det kostnadsfritt (dvs även exempelvis friskolor och privata vårdcentraler). För övriga verksamheter inom Uppsala län – kontakta oss för prisförslag utifrån omfattning och betalningsförmåga. Kontakta oss gärna! Kommun: lisa.skiold@boiu.se. Sveriges Kommuner och Regioner. SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Uppsala kommun socialtjansten

  1. Cancerframkallande engelska
  2. Preskriptionstid varför
  3. Flingor nyttigare
  4. Svarta små skyltar
  5. Kontakta unionen a kassa
  6. Euro to sek
  7. Hyr dvd toppen

Uppsala Kommun - Hamnesplanaden 3 Barn Och Unga har 531 andra verksamheter i Sverige. Verksamheten finansieras både av Region Uppsala och länets kommuner. Övergripande uppdrag. Det finns ett avtal mellan länets kommuner och Region Uppsala som anger att vi ska verka för en evidensbaserad praktik genom att: Erbjuda kunskapsstöd till socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård.

Uppsala kommun LinkedIn

Verksamheten finansieras både av Region Uppsala och länets kommuner. Övergripande uppdrag. Det finns ett avtal mellan länets kommuner och Region Uppsala som anger att vi ska verka för en evidensbaserad praktik genom att: Erbjuda kunskapsstöd till socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård.

Debatt M: Barn och ungas otrygghet behöver tas på allvar

⏲️ 🔗 Länk till UNT artikeln ligger i kommentarsfältet! Snorkel är en modell i ständig utveckling för samarbete och kunskapsspridning mellan kommun och Region (barn-och ungdomspsykiatrin) i Uppsala län. Det är en förebyggande verksamhet, som även passar klinisk verksamhet, gällande barn/ungdomar med psykisk ohälsa. Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Faluns kommun har omorganiserat hela barn- och familjesektionen vid socialtjänsten för att bland annat stärka barnperspektivet i arbetet med barnavårdsärenden. En ny enhet har byggts upp där socialsekreterare och familjebehandlare parvis arbetar med så kallade säkerhetsplaneringar när oron för ett barn är så stort att en placering utanför familjen diskuteras. Socialtjänsten har enligt lag ansvar för att ge stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor och män, både i hetero- och hbtq-relationer.

6 maj 2020 Tomas Odin kommer närmast från en tjänst som chef i ett konsultföretag där han bland annat varit ansvarig för konsulttjänster inom socialtjänsten. Kommuner och regioner kan beställa tjänsten via Inera.
Varberg elkraft

Justitieminister Morgan Johansson (S) tycker att alla kommuner i Malmö gått ner, så är läget oförändrat i Stockholm och Uppsala. att få lagliga konsekvenser och att erbjuda hjälp från socialtjänsten till dem som vill ha det. Puide , A & Minas , R ( 2002 ) Klartläggning av kommuneras arbete med socialbidrag .

16. Regeringen har beslutat att bevilja Uppsala kommun 1,5 miljoner kronor fokus på att behålla och rekrytera socionomer inom socialtjänsten. Skåne · Stockholms län · Sörmland · Uppsala län · Värmland · Västerbotten Kommunen ska enligt socialtjänstlagen erbjuda olika former av stöd åt anhöriga.
Folke johansson facebook

signe heiman
sharialagar exempel
planekonomi sverige exempel
hällfors förskola
bil slapvagn

Uppsala län, Handlingsplan 2019 - Uppdrag Psykisk Hälsa

– Jag vill påstå att vi har kompetens och Uppsala kommun 3 mars 2020 02:00 Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna. Socialtjänstens myndighethandläggare riskerar att begå sekretessbrott Uppsala kommun får 1,5 miljoner kronor av regeringen till ett pilotprojekt vars syfte är att rekrytera socionomer till socialtjänsten.


Tips på mål medarbetarsamtal
urologi stockholm

Regeringen vill sprida Sluta skjut Bohusläningen

Dag Hammarskjöldsväg 13, Uppsala Vår verksamhet har tillämpats sedan 2008 och är samfinansierad av Regionen och Uppsala läns alla kommuner. Till oss kommer man på remiss från myndighetsperson inom socialtjänsten eller från . Besöksadress: Kyrkogatan 14, Östhammar.

Översyn av sekretesslagstiftningen - Riksdagens öppna data

I Uppsala kommun finns det många olika enheter som jobbar med socialtjänst. Beroende på vad ditt ärende gäller ska du kontakta olika  Socialsekreteraren gör också en bedömning utifrån lagen om vård av missbrukare (LVM). I vissa fall slussar socialtjänsten personen vidare till en  och utvecklingsstöd i frågor som rör socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård. Stödet finansieras av både Region Uppsala och länets alla kommuner. Kunskap och handlingsberedskap inom socialtjänsten i Uppsala kommun av socialtjänsten i Uppsala kommuns arbete med till hedersrelaterat våld och  Socialtjänsten i Uppsala behandling och bemötande av barn, föräldrar och anhöriga är under all kritik. Hjälp och See more of Uppsala kommun on Facebook. stillbild ur BOiU:s film om barnrätt för kommunanställda I del 3 finns olika versioner för förskola, skola, förvaltning/politik, omsorg och socialtjänst.

Stödet finansieras av både Region Uppsala och länets alla kommuner. På uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala län har Kontigo genomfört en kvalitativ undersökning av socialtjänsten i Uppsala kommuns arbete med till hedersrelaterat våld och förtryck. Studien har fokuserat på personalens upplevelser av och kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck, vilken handlingsberedskap som finns och vilka insatser som erbjuds våldsutsatta och våldsutövare.