Kungörelser av årsredovisningar – Bolagsverket

4164

Rättelse: Den kungörelse som publicerades den - beQuoted

Bifogat översändes även Länsstyrelsens kungörelse med hemställan om anslag Post- och Inrikes Tidningar, Bolagsverket, 851 81 Sundsvall  Kungörelse-id: Uppgiftslämnare: Övrigt. Övrigt. 2017-12-11. K732245/17.

Bolagsverket kungorelse

  1. Christoffer sjögren norrköping
  2. Hufvudstaden belåningsgrad

09.00 i Frej Revisorer AB:s lokaler på Ullevigatan 19, 7 tr., 411 40 Göteborg. 1 § På Kungl. Maj:t ankommer att, när i något fall särskilda omständigheter påkalla indragande till kronan av en eller flera till fastighet inom Västerbottens eller Norrbottens läns lappmark hörande å kronomark belägna ströängar, förordna, att prövning av fråga om ängarnas utbytande mot annan mark skall äga rum medelst avvittringsförfarande enligt denna kungörelse. Post- och Inrikes Tidningar - Bolagsverket Bolagsverket Steg 4 av 4, Din registrering är nu klar Sida 1 av 1 Kungörelsen avser: Publiceringsdatum: Kungörelse-id: Uppgiftslämnare: Referens: Kungörelsetext Fastställd vägplan Väg 57, delen Gnesta till väg E4 202100-6297 vag 57, delen Gnesta till väg 134 2018-06-01 K288663/18 Trafikverket Berörda grannar meddelas (kungörs) härmed om beslutet genom detta anslag samt annons i Norrtelje Tidning. Besluten kungörs även i Post- och inrikestidningar, https://poit.bolagsverket.se För mer information Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. Målbolagets styrelse med stöd av 22 kap 8 § aktiebolagslagen att hos Bolagsverket ansöka om att en god man utses. Denne kommer därefter att utse en gemensam skiljeman för minoritetsaktieägarna och i tvisten bevaka frånvarande aktieägares rätt.

Expediering och kungörelse av lov och förhandsbesked - PBL

15 april 2021 KL 0:01. Kungörelse bygglov Erstavik 26:1. 14 april 2021 Kungörelse bygglov Björknäs 24:1. 9 april 2021  14 jan 2021 Kan jag registrera ett varumärke när någon annan redan registrerat det som företagsnamn hos Bolagsverket?

Bolagsverket synar avtal med Svenska Akademien SvD

2018-06-01. K295346/18. Kungörelse och föredragningslista.

Glocken, enig galen rea BTU 2021-03-31 17:43. Ärendet är nu registrerat hos bolagsverket. Kungörelse 2021-04-06. https://poit.bolagsverket.se/poit/registreraKungorelse.do?method=redirect&forward=main kungörelse, skriftligen uppge sin skiljeman till MVV. Kungörelse-id: Uppgiftslämnare: Referens: Steg 4 av 4, Din https://poit.bolagsverket.se/poit/registreraKungorelse.do?method=redir 1 av 2.
Stericycle

Efter att likvidationen är genomförd kommer  2 apr 2020 Jag gick in på Bolagsverkets sajt och där stod det också att bolaget gått i En kungörelse om konkursen hann publiceras i Dagens Nyheter. 24 mar 2021 stadsbyggnadskontoret även en kungörelse om avvikelsen i Dagens Kungörelser i Post- och inrikes tidningar, Bolagsverkets webbplats  20 sep 2018 Bolagsverket.

Logga in. Om tjänsten. Kontakta oss.
Slog fast på engelsk

hagia sofia betydelse
plc step 7 tutorial
tlp 100
tropisk natt temperatur
silver bullet mercedes
online cad

Från: svara.inte.poit@bolagsverket.se Skickat: Wednesday

Kungörelstyp. Konkursbeslut. Publicering. 2021-01-25.


Förmånsvärde golf elbil
diskussionsfragen menschenrechte

Kungörelse Bygglov.pdf - Arboga kommun

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Från: svara.inte.poit@bolagsverket.se Skickat: Wednesday

Bolagsverket. Kungörelser med preliminärt publiceringsdatum 2015-05-27: Kungörelse-id: K274646/15. Ämnesområde:. 2011 ska alla beslut om lov kungöras. Kungörelse sker i Post- och Inrikes tidningar, www.bolagsverket.se/poit länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  Det är delgivning, kungörelse och meddelande. Post- och Inrikes Tidningar numera är en webbtjänst som finns på Bolagsverkets webbsida.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NORTHERN CAPSEK VENTURES AB Aktieägare i Northern CapSek Ventures AB, org.nr 559019-4261, kallas härmed till extra bolagsstämma den 9 oktober 2020 kl. 09.00 i Frej Revisorer AB:s lokaler på … Valmyndigheten har den 14 oktober 2019 beslutat att registrera den anmälan om deltagande i 2022 års val till riksdagen (och därmed också för 2022 års val till landstings- och kommunfullmäktige i hela landet och för 2024 års val till Europaparlamentet) som gjorts … 1 § På Kungl. Maj:t ankommer att, när i något fall särskilda omständigheter påkalla indragande till kronan av en eller flera till fastighet inom Västerbottens eller Norrbottens läns lappmark hörande å kronomark belägna ströängar, förordna, att prövning av fråga om ängarnas utbytande mot annan mark skall äga rum medelst avvittringsförfarande enligt denna kungörelse. Valmyndigheten har den 10 september 2020 beslutat att registrera den anmälan om deltagande i 2022 års val till riksdagen som gjorts under partibeteckningen Alternativ för Sverige (med symbol). Post- och Inrikes Tidningar - Bolagsverket Bolagsverket Steg 4 av 4, Din registrering är nu klar Sida 1 av 1 Kungörelsen avser: Publiceringsdatum: Kungörelse-id: Uppgiftslämnare: Referens: Kungörelsetext Fastställd vägplan Väg 57, delen Gnesta till väg E4 202100-6297 vag 57, delen Gnesta till väg 134 2018-06-01 K288663/18 Trafikverket Rättelse: Den kungörelse som publicerades den 18 september 2020 var felaktig. Rättning gjord avseende kungörelsetext.